Poschodie:
3
Priestor kancelárií:
1 282 m2
Sklad:
182 m2
Parkovacie miesta:
38
Porozprávajme sa
0 0