Poschodie:
12
Priestor kancelárií:
1 176 m2
Strešná terasa:
248 m2
Porozprávajme sa
0 0